วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คอร์สเรียน วิเคราะห์ หุ้น

แจ้งประกาศรับจองผู้ที่สนใจเข้าเรียนคอร์ส CDC รุ่น 2011 ตามที่ได้เปิดตัวไว้ที่งานประชุมสามัญประจำปีชมรมฯ ผมขอโอกาสนำส่งรายละเอียดต่างๆ ของคอร์สดังกล่าวนี้ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านใช้ศึกษาพิจารณาประกอบการตัดสินใจต่อไป.

คอร์ส CDC2011 จะมีโครงสร้างค่าเล่าเรียนดังต่อไปนี้:-
1) สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมโฉลกดอทคอม ค่าเล่าเรียน: 100,000 บาท ไม่มีการคืนเงิน
2) สำหรับสมาชิกสามัญ (ตัวเขียว) ค่าเล่าเรียน: 55,000 บาท ไม่มีการคืนเงิน
3) สำหรับสมาชิกผู้สนับสนุน (ตัวน้ำเงิน) ค่าเล่าเรียน 55,000 บาท โดยแต่ละวันที่มีการสอนจะมีการคืนเงินให้กับผู้ที่มาเรียนจำนวน 1,000 บาททุกวัน 20 ครั้ง รวมเป็นเงินคืนทั้งสิ้นเท่ากับ 20,000 บาท ดังนั้นคอร์สนี้จึงมีค่าเล่าเรียนสุทธิเท่ากับ 35,000 บาทเท่านั้น.

* สำหรับผู้ที่ขาดเรียน ทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิ์งดคืนเงินดังกล่าว และนำไปทำบุญ หรือในกิจกรรมอื่นๆ ของชมรมฯ ต่อไป

คอร์สนี้จะเปิดรับผู้เข้าเรียนเพียง 200 ท่านตามลำดับการโอนเงินเข้าเรียนแล้วเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถโอนเงินเพื่อยืนยันที่นั่งได้ที่บัญชีข้างล่างนี้:-
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: รามาธิบดี ประเภท: กระแสรายวัน
ชื่อบัญชี: คุณโฉลก และ หรือทิตยาวดี สัมพันธารักษ์
เลขที่บัญชี: 026-3-01930-1
* เนื่องจากรายละเอียดบัญชีได้เปลี่ยนจากคุณอิสินารถ เป็นชื่อคุณโฉลกแทนแล้ว.
สำหรับรายการโอนหลังจากนี้ โปรดแจ้งด้วยว่าโอนเข้าบัญชีท่านไหนด้วยครับ.

และแจ้งรายละเอียดการโอนดังนี้:-
1) ชื่อ-นามสกุล ผู้ที่เข้าเรียน
2) ยอดเงินโอน (กรุณาโอนเศษสตางค์เข้ามาด้วยเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ)
3) ช่องทาง/วัน/เวลา ที่ทำธุรกรรมการโอน
4) ชื่อบัญชีที่ท่านได้โอนเงินเข้ามา*
ในกระทู้เปิดรับเข้าเรียนคอร์สชมรมฯ ครับ.

และรบกวนขอสำเนา slip โอนเงิน 1 ใบ (print จาก easynet หรือ xerox ใบนำฝาก)มาให้ตอนเข้าเรียนวันแรกด้วย เพราะชมรมฯ จะเก็บเป็นหลักฐาน (paper) 1 ชุด

ชมรมฯ จะมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้ที่ำสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นสุดคอร์ส อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้ารับใบประกาศนียบัตรนั้นจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมดของคอร์สนี้ (โดยสรุปจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 16 วันที่มีการสอนครับ)

คอร์สดังกล่าวจัดสรรเป็นหัวข้อๆ สำหรับระยะเวลา 20 วัน ซึ่งจะสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ของแต่ละเดือน และจะจัดสอนขึ้นที่ อาคาร รศ. ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ม.ราชภัฏสวนดุสิตทั้งหมด โดยมีกำหนดการเวลาคร่าวๆ ดังนี้:-
8:30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9:00 - 10:30 น. สอนช่วงที่ #1
10:30 - 10:45 น. Coffee break เช้า
10:45 - 12:00 น. สอนช่วงที่ #2
12:00 - 13:00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 น. สอนช่วงที่ #3
14:30 - 14.45 น. Coffee break บ่าย
14:45 - 16.00 น. สวนช่วงที่ #4 และช่วงคำถาม/Stock clinic

ส่วนของหัวข้อการสอน/บรรยาย มีรายละเอียดดังไปนี้:-

วันที่ 1:
29 ม.ค. 2554
1. ปฐมนิเทศน์
1.1. Investment VS Saving
-1.1.1. ทำไมถึงต้องลงทุน? (เพราะ inflation ทำให้ต้องลงทุน
-1.1.2. Real Inflation คืออะไร? (price parity pattern)
1.2. Realistic investment return คืออะไร? (เป็นการปรับความเข้าใจของผู้เรียนให้คาดหวังในผลตอบแทนที่เป็นไปได้จริง ไม่มากไม่น้อยเกินไป)
1.3. What & Where to trade (แนะนำคร่าวๆให้ทราบว่ามีอะไรบ้างที่เทรดได้)
1.4. สรุปภาพรวมทั้งหมดของหลักสูตร (พูดถึงเนื้อหาต่างๆในหลักสูตรทั้งหมดว่าจะได้เรียนอะไรบ้าง)
2. Hardware
2.1. การเลือกซื้อ computer สำหรับการลงทุน
3. Software
3.1. การซื้อโปรแกรม Metastock อย่างถูกลิขสิทธิ์ (การหาโปรแกรมแบบไม่ถูกลิขสิทธิ์ให้ไปคุยกันเอง)
3.2. การลงโปรแกรมต่างๆที่จำเป็น พร้อมสอนการใช้งานเบื้องต้น
-3.2.1. Metastock (สอนแค่การใช้งานเบื้องต้น พร้อมให้สูตร PnT 1.1 สูตรเดียวเท่านั้น)
-3.2.2. การใช้งาน internet explorer (เพื่อใช้เข้า web CDC)
-3.2.3. การใช้งานส่วนต่างๆใน web CDC
-3.2.4. SnagIt (เพื่อส่งรูปภาพเวลาตอบคำถาม)
4. Data
4.1. สอนการลงโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
-4.1.1. The Downloader
-4.1.2. The Stockdownloader
-4.1.3. การลงแหล่งข้อมูลย้อนหลัง และการ update ข้อมูลรายวัน
-4.1.4. การดูแลข้อมูล, การ Back up ฐานข้อมูล และการแก้ไขปัญหาต่างๆเฉพาะหน้า
-4.1.5. อักษรย่อของสินค้าและเดือนต่างๆใน AFET, TFEX, TOCOM และ USFU


วันที่ 2:
30 ม.ค. 2554
1. Introduction to Investment
1.1. เกริ่น 5 Asset Classes
2. Investment approaches
2.1. Fundamental
2.2. Technical
2.3. อื่นๆ เช่น seasonality, lunar and solar phenomena, cycles and rhythms, neural networks (ตัวอย่างจากหนังสือ The Encyclopedia of Trading Strategies)
2.4. Compare & contrast (เฉพาะระหว่าง fundamental & technical)
3. Trading Style
3.1. Trend following
-3.1.1. Swing trader
-3.1.2. Position trader
-3.1.3. Day trader
3.2. Counter trend, mean reversion
3.3. Scalping
4. Introduction to Technical Analysis (TA คืออะไร + ประวัติความเป็นมา)
5. Dow Theory (principles of TA)


วันที่ 3:
26 ก.พ. 2554
1. Components of Technical Analysis
1.1. Methods of Charting
-1.1.1. Type & Construction
--1.1.1.1. Line chart
--1.1.1.2. Bar chart
--1.1.1.3. Candlestick chart(เฉพาะการอ่าน open-high-low-close)
--1.1.1.4. Point and Figure chart
--1.1.1.5. Chart แบบอื่นๆ (แนะนำคร่าวๆ) เช่น Candle Volume, Equivolume, Kagi, Renko, ThreeLineBreak
-1.1.2. ข้อดีและเสียของ Chart แบบต่างๆ
-1.1.3. Arithmetic VS Logarithmic Scales
-1.1.4. Time Frame - Daily, Monthly, Yearly, …
1.2. Support & Resistance
-1.2.1. Psychology of Support & Resistance
-1.2.2. Support Becomes Resistance
-1.2.3. Resistance Becomes Support

วันที่ 4:
27 ก.พ. 2554
1. Trendlines & Channels
1.1. Trendlines
-1.1.1. How to draw correct short, medium and long-term trendlines
-1.1.2. Return lines, Speed lines and Internal trendlines
-1.1.3. Bullish Reversal - Resistance Trendline Becomes Support Trendline
-1.1.4. Bearish Reversal - Support Trendline Becomes Resistance Trendline
-1.1.5. Accelerating & Steepness of Trendlines
1.2. Channels
-1.2.1. Trend (Price) Channels
-1.2.2. Linear Regression Channel
-1.2.3. Standard Error Channel (SEC)
-1.2.4. Channel Breakout (ดูว่าการ Breakout เป็นจริงหรือหลอก โดยดูจากความกว้าง, ความชัน และระยะเวลาของ Channel)วันที่ 5:
19 มี.ค. 2554
1. Price Patterns
1.1. Reversal Patterns
-1.1.1. Head & Shoulders
-1.1.2. Inverse Head & Shoulders
-1.1.3. Complex Head & Shoulders
-1.1.4. Double Tops & Bottoms
-1.1.5. Triple Tops & Bottoms
-1.1.6. Spike Tops & Bottoms
-1.1.7. Rounding (Saucer) Patterns
-1.1.8. Broadening Top (Fail Pattern)
-1.1.9. Diamond Top Reversal
-1.1.10. Island Reversal
1.2. Continuation Patterns
-1.2.1. Triangles
--1.2.1.1. Symmetrical Triangle
--1.2.1.2. Ascending Triangle (Bullish)
--1.2.1.3. Descending Triangle (Bearish)
-1.2.2. Flags
-1.2.3. Pennants
-1.2.4. Wedges
-1.2.5. Rectangles
-1.2.6. Cup With Handle (Bullish)
1.3. Consolidation
-1.3.1. Breakout & Confirmation
1.4. How to Identify & Anticipate These Patterns (การใช้ประโยชน์จาก patterns ต่างๆ)


วันที่ 6:
20 มี.ค. 2554
1. Candlestick patterns
2. Gaps
2.1. Common Gap
2.2. Breakaway Gap
2.3. Measuring Gap
2.4. Exhaustion Gap
2.5. การกำหนดราคาเป้าหมายจาก gaps และข้อควรระวังต่างๆในการใช้ Gaps


วันที่ 7:
23 เม.ย. 2554
1. Indicators
1.1. Trend
-1.1.1. Moving Averages (ทุกประเภท)
-1.1.2. Average Directional Index (ADX)
-1.1.3. Commodity Channel Index (CCI)
-1.1.4. Aroon
-1.1.5. TRIX
-1.1.6. Parabolic SAR
-1.1.7. Force Index
-1.1.8. ZigZag
1.2. Momentum & Oscillators
-1.2.1. MACD
-1.2.2. Relative Strength Index (RSI)
-1.2.3. Rate of Change (ROC)
-1.2.4. Stochastic Oscillator
-1.2.5. Chaikin Oscillator
-1.2.6. Percentage Price Oscillator
-1.2.7. Ultimate Oscillator
-1.2.8. Williams %R


วันที่ 8:
24 เม.ย. 2554
1. Indicators (ภาคต่อ)
1.1. Volatility
-1.1.1. Bollinger Bands, %B and BandWidth
-1.1.2. Average True Range (ATR)
-1.1.3. Keltner Channels
-1.1.4. Standard Deviation
1.2. Volume, Open Interest and Flow of Funds
-1.2.1. Accumulation/Distribution Line
-1.2.2. On Balance Volume (OBV)
-1.2.3. Volume Accumulator
-1.2.4. Chaikin Money Flow (CMF)
-1.2.5. Percentage Volume Oscillator (PVO)
1.3. Market Breadth
-1.3.1. Arms Index (TRIN)
-1.3.2. Advance-Decline Line
-1.3.3. Advance-Decline Volume Line
-1.3.4. Bullish Percent Index
-1.3.5. High-Low Index
-1.3.6. McClellan Oscillator
-1.3.7. McClellan Summation Index
-1.3.8. Net New Highs
-1.3.9. Percent Above Moving Average
-1.3.10. Record High Percent
-1.3.11. Volatility Index (VIX)
1.4. Sentiment indicators and contrary opinion
-1.4.1. Open Interest in Options
-1.4.2. Put/Call Ratios
-1.4.3. Commitments of Traders Report
-1.4.4. Net Trader Positions (Hedgers VS Small Traders)
1.5. อื่นๆ
-1.5.1. Cycle = Detrended Price Oscillator
-1.5.2. Relative Strength = Price Relative
-1.5.3. Comprehensive = Ichimoku Clouds
2. ลักษณะและการใช้งาน Indicators (สอนข้อดีข้อเสียและลักษณะเฉพาะต่างๆของบาง indicators, การนำ indicators ต่างๆมาใช้งานร่วมกัน
2.1. Leading VS Lagging
2.2. Center line & Signal line Crossovers
2.3. Divergences
2.4. Overbought & Oversold
2.5. Trendlines on Indicator
2.6. Indicator on Indicator (เช่น StochRSI)


วันที่ 9:
21 พ.ค. 2554
1. Forecasting Tools
1.1. Fibonacci
1.2. Gann
1.3. Gartley & Butterflyวันที่ 10-11:
22 พ.ค. 2554 และวันที่ 18 มิ.ย. 2554
1. Forecasting Tools (ต่อจากครั้งที่แล้ว)
1.1. Elliott Wave
-1.1.1. Theory (วันที่ 10)
-1.1.2. Application (วันที่ 11)

วันที่ 12:
19 มิ.ย. 2554
1. Putting it together (สอนการนำความรู้ทุกอย่างที่เรียนมาใช้ร่วมกันเพื่อเอามาสร้างแผนการซื้อขาย กำหนดจุดซื้อ, cut loss และ price target)
1.1. 7 check list
1.2. case studies


วันที่ 13:
23 ก.ค. 2554
1. What Where When & How to trade (สอนละเอียด)
1.1. Bonds
1.2. Stocks
1.3. ETFs
1.4. Futures (Stock, Currencies futures & Commodities futures)
1.5. Options (โดยย่อ)
-1.5.1. Call/put
-1.5.2. Spread
1.6. FX, CFD (โดยย่อ)
1.7. Apply to อะไรก็ได้ที่ plot graph ได้, มี volume มากพอ และ chart ต้องไม่ random เช่น ราคาที่ดิน, กระเทียม, มะนาว


วันที่ 14:
24 ก.ค. 2554
1. Asset Class
1.1. Define by risk
-1.1.1. Low risk = government bonds, corporate bonds, property และ physical gold
-1.1.2. Medium risk = stocks (no leverage = 1:1)
-1.1.3. High risk = futures, options (higher leverage >1:1)
-1.1.4. Gambling
2. อธิบายละเอียดแต่ละประเภท (แยกตาม liquidity อีกที และสอนด้วยว่า asset สามารถเปลี่ยน class ได้อีกขึ้นอยู่กับการใช้งาน)
2.1. Bonds
2.2. Real Estate
2.3. Physical Gold
2.4. Cash
2.5. Stocks
2.6. Futures
2.7. Options
3. Risk Management (หมายถึง risk per trade)
3.1. Definition of …
-3.1.1. Expectancy
-3.1.2. Ratios ต่างๆ เช่น %win, profit factor, shape ratio, …


วันที่ 15:
20 ส.ค. 2554
1. Risk management (ต่อจากครั้งที่แล้ว)
1.1. Stop loss & Drawdown
1.2. Position Sizing


วันที่ 16:
21 ส.ค. 2554
1. Portfolio management
1.1. Theory (จัด asset class ยังไง เพื่อกระจายความเสี่ยงและจำกัดความเสี่ยงโดยรวม)
1.2. Application - Portfolio Case study


วันที่ 17:
17 ก.ย. 2554
1. Psychology
1.1. Personal (greed & fear)
1.2. Group, Mass (not random)
1.3. Find out who you are (สร้าง check list เพื่อหา reward & risk preferences เพื่อใช้สร้างแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง)
1.4. สอนตามหัวข้อที่น่าสนใจจากหนังสือ Trading in the Zone เช่น
-1.4.1. Most common mistakes in trading
--1.4.1.1. The Unwillingness to Create Rules
--1.4.1.2. Failure to Take Responsibility
--1.4.1.3. Problem: Addiction to Random Rewards
--1.4.1.4. External versus Internal Control


วันที่ 18:
18 ก.ย. 2554
1. System Trading & Development
1.1. Introduction
-1.1.1. สอน function advance ของ meta = explore, EA
-1.1.2. อธิบายสูตรที่ใช้บ่อยๆให้เข้าใจ เช่น CDC PnT 1.1, CDC HiLo ต่างๆ
1.2. System Trading
-1.2.1. การเลือกสินค้าที่จะเทรด
-1.2.2. การเลือก time frame ที่จะเทรด
-1.2.3. การเลือกประเภทของ order ที่จะใช้
-1.2.4. กำหนด Objective Function ตาม reward & risk preferences ของตัวเอง
-1.2.5. Backtesting data
--1.2.5.1. การเลือกข้อมูลที่จะนำมาใช้ backtest สำหรับหุ้นและ futures
--1.2.5.2. In sample & out of sample data
1.3.System Development
-1.3.1. การออกและสร้าง Entry & Exit (สอนเขียนสูตรเป็นภาษาคนก่อน)
-1.3.2. การตั้งค่าต่างๆก่อน backtest

วันที่ 19:
15 ต.ค. 2554
1. System Development (ต่อจากครั้งที่แล้ว)
1.1. การเขียนสูตร Metastock
1.2. Optimization (การทำ optimization ที่ถูกต้อง)
1.3. Backtest
1.4. Live Trade, Monitoring & Continous Improvement

วันที่ 20:
16 ต.ค. 2554
1. Summary (สรุปทุกอย่างโดยคุณลุง)


วันที่ 21:
6 พ.ย. 2554
1. ทดสอบ